LĪZINGA PIETEIKUMA FORMA

Informācija par pieteicēju

Vai Jūs esat politiski nozīmīga persona?

(norādiet amatu, valsti)

Vai Jūs esat saistīts ar politiski nozīmīgu personu?

(norādiet politiski nozīmīgas personas vārdu, uzvārdu, amatu, valsti, attiecību raksturu)

Informācija par līzinga objektu

Vēlamie līzinga noteikumi

Masājuma datums:

Pieteicējs apliecina, ka

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. Punktu,